Andra spel än casinospel

Femtiotvå kort eller sexsidiga tärningar

Hasardspel har roat människan i många tusen år och med internets hjälp spelar vi idag mer än någonsin. Med hasardspel blir det lätt att man tänker casino och de spel som utövas där, men det finns ett mängd andra spel inom de mest skiftande genrer. Sett till traditionen utövas väldigt många spel med kortlek eller tärning/tärningar. Av dessa är tärningen äldst då man funnit bevis som kan härledas cirka fyra tusen år tillbaka i tiden. Kortleken är mer svårbestämd men man vet att det spelades kort bland adeln på trettonhundratalet. Men varken tärningen eller kortleken har sett ut som dem vi är vana vid idag. Tiden förändrar utseende och inriktning samt kombineras de och blir till nya spel.

foto

Spelas icke på casino

Ett stort diskussionsämne kring och före millennieskiftet var hur poker skulle betraktas. Man kom fram till att spelet skulle anses som till stor del skicklighetskrävande baserat på dels matematik, men även på psykologiska grunder. Kanske som en följd av detta gav staten tillstånd till poker både på nätet och på landbaserade casinon men på nätet är poker liksom odds i sportsbook avskilda från själva casinodelen.

Spelas inte på casinon

Ett annat spel som även det kräver viss kunskap är backgammon. Spelet bedrivs med två tärningar och en spelplan med femton spelpjäser för vardera av de två spelarna. Det går ut på att förflytta dem in i sitt eget bo. Spelet är gammalt och härrör från Iran.

Ett betydligt nyare tärningsspel är yatzy som funnits i cirka femtio år. Det spelas både fysiskt och på nätet, dock inte på casinon.

Ett av de mest förekommande familjespelen är Fia med knuff. Det härstammar från Persien men har förenklats från det ursprungliga Pachisi och har beivisats att ha spelats där omkring år 250 e.Kr. Fia spelas i många länder, i Tyskland exempelvis heter det Mensch ärgere Dich nicht. Den form som spelet har nu är den utformning som gjordes år 1914, det vill säga att dagens Fia är över 100 år gammalt. Men det första dokumenterade Fia finns från slutet av 1600-talet. Spelet fick patent i England 1896. Casinospel har Fia dock aldrig varit, och kommer förmodligen aldrig att bli.


gonzoquest.se